AMSAL PROIZVODI
AKTUELNO AMSAL ZDRAVLJE POSLOVNI PARTNERI KARIJERA U AMSALU
AMSAL PROIZVODI
AKTUELNO AMSAL ZDRAVLJE POSLOVNI PARTNERI KARIJERA U AMSALU

Agencija za lijekove i medicinska sredstva u inspekcijskoj posjeti Amsal Pharmaceutical

Agencija za lijekove i medicinska sredstva, 26.02.2016. godine, izvršila je inspekcijski pregled u AMSAL Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima (''Sl. Glasnik BiH, broj 58/08), Pravilnikom o načinu provođenja inspekcijskog nadzora (''Sl. Glasnik BiH'', broj 23/11) i Pravilnikom o dobroj proizvodnoj praksi za lijekove (''Sl. glasnik BiH'', broj 24/10).Nakon izvršenog inspekcijskog pregleda primarnog pakovanja čvrstih oralnih formi, sekundardnog pakovanja lijekova, puštanja serije lijeka u promet i hemijsko-fizičkih ispitivanja utvrđeno je da se AMSAL Pharmaceuticals pridržava principa dobre proizvodne prakse (GMP) za lijekove, što je potvrđeno Certifikatom o provođenju dobre proizvodne prakse za lijekove, broj: BH 905-15 INS GMP 06-01/15, od 30.03.2015. godine.


Aktuelno Amsal je mlada i dinamična kompanija koja se ubrzano razvija. O promjenama, bitnim događajima i novim radnim mjestima možete se informisati ovdje.
Karijera u Amsalu Mladi ste i vjerujete da možete doprinijeti našem uspjehu? Možda ste stariji i posjedujete iskustvo, znanje i vještine? Pošaljite svoj rezime, možda Vas zatrebamo!
Kontaktirajte nas Kontakt informacije sa podacima o telefonskim brojevima i e-mail adresom.
home | kontakt informacije | english
Amsal | proizvodni program | aktuelno | Amsal zdravlje | poslovni partneri | karijera u Amsalu
design and development dws.ba • May 2014