Recertifikacijski audit

Recertifikacijski audit, vezan za sistem upravljanja kvalitetom je održan 07.07.2017. godine. Amsal Pharmaceuticals d.o.o....

Drugi nadzorni audit

Drugi nadzorni audit, vezan za sistem upravljanja kvalitetom je održan 20.06.2016. godine. Amsal Pharmaceuticals d.o.o....