Recertifikacijski audit

Recertifikacijski audit, vezan za sistem upravljanja kvalitetom je održan 07.07.2017. godine. Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo je uspješno certificiran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015. U skladu sa standardom ISO 9001:2015 Amsal Pharmaceuticals je: odredio politiku i ciljeve kvaliteta, uspostavio procese potrebne za SUK (sistem…

Read More

Posjeta Federalnog Ministarstva zdravstva

Federalno Ministarstvo zdravstva je 04.05.2016. godine posjetilo Amsal Pharmaceuticals i izvršilo inspekcijski pregled. Na osnovu rezultata inspekcijskog pregleda doneseno je Rješenje o ispunjavanju uvjeta za proširenje proizvodne dozvole na sekundarno pakovanje, kontrolu i puštanje serije lijeka u promet za: polučvrste,…

Read More

Prvi studentski kongres “Hrana-ishrana-zdravlje!”

Amsal Pharmaceuticals je, u svojstvu sponzora, bio učesnik Prvog studentskog kongresa „Hrana-ishrana-zdravlje". Kongres je organizovan po prvi put i održan je na Univerzitetu u Sarajevu, u periodu od 7.-9. jula 2016. godine. Ciljevi Kongresa su bili promovisanje univerzalnih vrijednosti zajedništva…

Read More

Drugi nadzorni audit

Drugi nadzorni audit, vezan za sistem upravljanja kvalitetom je održan 20.06.2016. godine. Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo jeuspješno certificiran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008. U skladu sa standardom ISO 9001:2008 Amsal Pharmaceuticals je odredio: - politiku i ciljeve kvaliteta, - procese potrebne…

Read More

Prvo predstavljanje Amsal Pharmaceuticals

Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine „Farmacija zasnovana na dokazima" Sarajevo, 14.-17.05.2015. Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji je održan od 14.-17.05.2015. godine u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskih društava Federacije…

Read More