Nebicor

Nebicor

Generički naziv: nebivolol
ATC: C07AB12
Jačina: 5 mg
Oblik i pakovanje: 28 tableta
Uputstvo za pacijenta: Nebicor_Uputstvo za pacijenta.pdf