ParaCet Flu

Generički naziv: paracetamol+askorbinska kiselina
ATC: N02BE51
Jačina: 500 mg + 250 mg/vrećica
Oblik i pakovanje: prašak za oralni rastvor, 20 vrećica
Uputstvo za pacijenta: ParaCet Flu_Uputstvo za pacijenta.docx