Paracetamol Amsal 10 tbl

Generički naziv: paracetamol
ATC: N02BE01
Jačina: 500 mg
Oblik i pakovanje: 10 tableta
Uputstvo za pacijenta: Paracetamol Amsal 10 – Uputstvo za pacijenta.pdf