rapril5

Rapril 5 mg

Generički naziv: ramipril
ATC: C09AA05
Jačina: 5 mg
Oblik i pakovanje: 30 tableta
Uputstvo za pacijenta: Rapril – Uputstvo za pacijenta.docx