Valsar HCT 160

Generički naziv: valsartan+hidrohlorotiazid
ATC: C09DA03
Jačina: 160 +12.5 mg
Oblik i pakovanje: 30 filmom obloženih tableta
Uputstvo za pacijenta: Kliknite ovdje za pregled ili preuzimanje