Politika kvaliteta
Politika kvaliteta
KompanijaPolitika kvaliteta

Za ostvarenje Vizije rukovodstvo je objavilo sljedeću Politiku:

  • Naša obaveza je ispunjenje zahtjeva GMP standarda što ostvarujemo uspostavom sistemskog upravljanja kvalitetom i primjenom GMP principa u proizvodnji i razvoju proizvoda,
  • Gradimo partnerske odnose sa dobavljačima u cilju očuvanja kvaliteta proizvoda, te stalno poboljšavamo kvalitetu naših poslovnih procesa,
  • Primjenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom,
  • Dosljedno poštujemo zakonske propise, standarde, GMP/EU smjernice i ugovore koji se odnose na djelatnost komapnije,
  • Angažujemo isključivo stručne i kompetentne kadrove, te sistematski ulažemo u edukaciju i usavršavanje naših zaposlenika,
  • Pratimo trendove tržišta i prilagođavamo im našu proizvodnu paletu uz mjerenje i upravljanje troškovima proizvodnje,
  • Naše odluke zasnivamo na činjenicama proizašlim iz istraživanja, nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljstva zaintersiranih strana i krajnjih korisnika.

Kompanija
Kompanija
Amsal je privatna farmaceutska kompanija orijentisana na proizvodnju i distribuciju lijekova i dijetetskih proizvoda.
Amsal Pharmaceuticals
Poslovni partneri
Poslovni partneri
U namjeri da do kraja ojačamo svoju poziciju na tržištu otvoreni smo za saradnju na različitim poljima.
Saznajte više
Proizvodi Zdravlje svima Kontakti