Za ostvarenje Vizije rukovodstvo je objavilo sljedeću Politiku:

• Naša obaveza je ispunjenje zahtjeva GMP standarda što ostvarujemo uspostavom sistemskog upravljanja kvalitetom i primjenom GMP principa u proizvodnji i razvoju proizvoda,

Gradimo partnerske odnose sa dobavljačima u cilju očuvanja kvaliteta proizvoda, te stalno poboljšavamo kvalitetu naših poslovnih procesa,

• Primjenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom,

Dosljedno poštujemo zakonske propise, standarde, GMP/EU smjernice i ugovore koji se odnose na djelatnost komapnije,

• Angažujemo isključivo stručne i kompetentne kadrove, te sistematski ulažemo u edukaciju i usavršavanje naših zaposlenika,

Pratimo trendove tržišta i prilagođavamo im našu proizvodnu paletu uz mjerenje i upravljanje troškovima proizvodnje,

• Naše odluke zasnivamo na činjenicama proizašlim iz istraživanja, nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljstva zaintersiranih strana i krajnjih korisnika.