Proizvodi
ParaCet Flu
ParaCet Flu
Generički naziv: paracetamol+askorbinska kiselina ATC: N02BE51 Jačina: 500 mg + 250 mg/vrećica Oblik i pakovanje: prašak za oralni rastvor, 10 vrećica
Proizvodi Zdravlje svima Kontakti