Proizvodi
Rapril
Rapril 5 mg (ramipril)
Generički naziv: ramipril ATC: C09AA05 Jačina: 5 mg Oblik i pakovanje: 30 tableta
Proizvodi Zdravlje svima Kontakti