Attera

Attera

Generički naziv: klopidogrel
ATC: B01AC04
Jačina: 75 mg
Oblik i pakovanje: 30 filmom obloženih tableta
Uputstvo za pacijenta: Attera_Uputstvo za pacijenta.pdf