Klavamox 875 mg + 125 mg

Generički naziv: amoksicilin, klavulanska kiselina
ATC: J01CR02
Jačina: 875 mg + 125 mg
Oblik i pakovanje: 14 filmom obloženih tableta
Uputstvo za pacijenta: Kliknite ovdje za pregled ili preuzimanje