Dotrax

Generički naziv: tramadol, paracetamol
ATC: N02AJ13
Jačina: 37,5 mg + 325 mg
Oblik i pakovanje: 20 i 30 filmom obloženih tableta
Uputstvo za pacijenta: Kliknite ovdje za pregled ili preuzimanje