rapril2-5

Rapril 2,5 mg

Generički naziv: ramipril
ATC: C09AA05
Jačina: 2,5 mg
Oblik i pakovanje: 30 tableta
Uputstvo za pacijenta: Rapril – Uputstvo za pacijenta.docx