Klavamox 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml

Generički naziv: amoksicilin, klavulanska kiselina
ATC: J01CR02
Jačina: 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml
Oblik i pakovanje: prašak za oralnu suspenziju, 70 ml
Uputstvo za pacijenta: Kliknite ovdje za pregled ili preuzimanje