aktuelno

Inspekcija Federalnog ministarstva zdravstva u posjeti Amsal Pharmaceuticals

30. aprila 2014. godine Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo posjetila je inspekcija Federalnog ministarstva zdravstva.

Inspekcija je izvršila pregled prostora i opreme, te ocijenila ispunjenost uslova za proizvodnju, skladištenje, ispitivanje i kontrolu kvaliteta lijekova u AMSAL Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu provedene inspekcije Federalno ministarstvo zdravstva izdalo je Rješenje broj 05-37-2678-1/14, od 06.05.2014. godine kao dokaz o ispunjavanju uslova za proizvodnju, ispitivanje i kontrolu kvaliteta lijekova, kao i izradu i skladištenje lijekova saglasno obimu i zahtjevanosti namjeravane proizvodnje, u postupku dobijanja dozvole za proizvodnju lijekova kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.