aktuelno

Prvi studentski kongres “Hrana-ishrana-zdravlje!”

Amsal Pharmaceuticals je, u svojstvu sponzora, bio učesnik Prvog studentskog kongresa „Hrana-ishrana-zdravlje”.

Kongres je organizovan po prvi put i održan je na Univerzitetu u Sarajevu, u periodu od 7.-9. jula 2016. godine.

Ciljevi Kongresa su bili promovisanje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim implikacijama na čovjeka.

U organizaciji Kongresa, učešće su uzeli studenti medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka. Teme Kongresa su uključivale sljedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Biotehnologija u ishrani ljudi
8. Organska i tradicionalna hrana

Na Kongresu su učešće uzeli i studenti drugih bosanskohercegovačkih univerziteta, kao i studenti univerziteta iz susjednih zemalja.