aktuelno

Prvo predstavljanje Amsal Pharmaceuticals

Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine
„Farmacija zasnovana na dokazima”
Sarajevo, 14.-17.05.2015.

Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji je održan od 14.-17.05.2015. godine u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskih društava Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, bio je jedinstvena prilika za predstavljanje Amsala široj stručnoj javnosti.

Amsal je na Kongresu dao svoj puni doprinos naučnim dostignućima iz domena farmacije u BiH i to kroz dva veoma propraćena predavanja koja su održale mr. sci Amra Demirović mr. ph. spec. i mr. ph. Nera Mujezin. Teme predavanja su bile: „Uticaj diluenta i koncentracije inzulina na stepen vezivanja inzulina za medicinsku plastiku” i „Validacija procesa čišćenja”.

Stručni tim Amsala je sudionicima kongresa predstavio svoje nove proizvode iz grupe dodataka prehrani, kao i Deslorin i Addamo. Poseban interes je izazvalo predstavljanje Ewa essence, proizvoda namijenjenog održavanjuseksualne aktivnosti žena, a koji je po svom sastavu i načinu djelovanja jedinstven na BiH tržištu. Naravno, uz Ewu je neizostavan i njen „partner” Addamo, a u paru su i predstavljeni na izložbenom štandu Amsala, ali i kroz ples koji smo priredili za otvaranje gala večere.

Više od 1300 farmaceuta iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta je učestvovalo u radu Kongresa i druženju u predivnom ambijentu Ilidže.

Pogledajte galeriju slika