aktuelno

Recertifikacijski audit

Recertifikacijski audit, vezan za sistem upravljanja kvalitetom je održan 07.07.2017. godine. Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo je uspješno certificiran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015.

U skladu sa standardom ISO 9001:2015 Amsal Pharmaceuticals je:

  • odredio politiku i ciljeve kvaliteta,
  • uspostavio procese potrebne za SUK (sistem upravljanja kvalitetom),
  • odredio dokumente potrebne za efikasno planiranje, provođenje i upravljanje procesima,
  • odredio potrebne resurse za nadzor, mjerenje i analizu, te stalno poboljšavanje
  • proveo temeljitu analizu rizika koja organizaciji omogućava uspostavu aktivnosti,  koje će spriječiti nastanak događaja koji nepovoljno utiču na ostvarenje poslovnih ciljeva
  • analizirao zadovoljstvo kupaca, što je doprinijelo boljem uvidu u stanje kvaliteta pruženih usluga