aktuelno

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Amsal Pharmaceuticals je u skladu sa standardom ISO 9001:2008 odredio:


– politiku i ciljeve kvaliteta,

– procese potrebne za SUK (sistem upravljanja kvalitetom),

– dokumente potrebne za efikasno planiranje, provođenje i upravljanje procesima,

– porebne resurse za nadzor, mjerenje i analizu, te stalno poboljšavanje.

Nakon certifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom održanog 17. jula 2014. godine, Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo je certificiran prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.